Pan Tablet – warsztaty multimedialne z wykorzystaniem tabletów

Nasza misja​

Pan Tablet powstał w 2011 roku, by umożliwić szkołom łatwe i szybkie korzystanie z nowych technologii.
Łączymy w odpowiednich proporcjach naukę i zabawę.
Naszym celem jest pomóc szkołom stać się placówkami oświatowymi na miarę XXI wieku.
Poprzez multimedialne, dostosowane do wieku zajęcia, wspieramy rozwój dzieci w przedszkolach, edukacji wczesnoszkolnej i klasach 4-8. Pomagamy nauczycielom korzystać z tabletów jako kolejnego narzędzia w szkolnym piórniku, który mądrze wykorzystany poszerza horyzont możliwości dydaktycznych, zwiększa potencjał każdego ucznia i uczy świadomego korzystania z multimediów.

UCZNIÓW
korzysta każdego roku

21 430

NAUCZYCIELI
korzysta każdego roku

1208

SZKÓŁ
każdego roku obsługujemy

207

APLIKACJI opracowaliśmy dydaktycznie

64

TABLETAMI dydaktycznymi zarządzamy

219

Nauczyciele cenią zajęcia z nami za praktyczne, twórcze i angażujące dzieci podejście do nauki. Pomagamy również realizować i rozszerzać podstawę programową. Prowadzimy zajęcia na terenie Wrocławia i Dolnego Śląska oraz innych miast.

Kto tworzy Pana Tableta?

Pan Tablet to realizacja naszych marzeń.
Marzeń o szkole, w której inspiruje się dzieci i odkrywa ich talenty.
Żeby to marzenie zrealizować potrzebowaliśmy wiele czasu, energii i doświadczenia.
Dlatego w naszym zespole mamy animatorów kultury, pedagogów i psychologów, którzy dbają o to, aby Pan Tablet – był przyjacielem wszystkich dzieci 🙂