Pan Tablet

WYBIERZ ZAJĘCIA

"Świetni edukatorzy, którzy rewelacyjnie motywują dzieci do kreatywnej pracy z nowymi technologiami. Niezawodni we współpracy podczas wydarzeń organizowanych przez Akademię Talentów i Uzdolnień we Wrocławiu."

Akademia Talentów i Uzdolnień

(Opinia w google)

 • Dedykowany dzieciom w wieku 5-7 lat
 • Interaktywne, atrakcyjne treści dydaktyczne
 • Każda lekcja trwa 45 minut

Lekcje z Tabletami
dla klas 1-3

 • Dedykowany uczniom w wieku 6-10 lat
 • Interaktywne, atrakcyjne treści dydaktyczne
 • Każda lekcja trwa 45 minut

Warsztaty dla
klas 1-2

 • Profesjonalna pomoc w realizacji podstawy programowej z zakresu nowych technologii
 • Praktyczna praca uczniów przez całe zajęcia
 • Każdy warsztat trwa 90 minut
 • Uczą logicznego myślenia i kreatywnego rozwiązywania problemów z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych
 • Praktyczna praca uczniów przez całe zajęcia
 • Każdy warsztat trwa 135 minut

Warsztaty dla
klas 5-6

 • Nowoczesne i atrakcyjne zajęcia łączące potrzeby młodzieży i podstawy programowej
 • Praktyczna praca uczniów przez całe zajęcia
 • Każdy warsztat trwa 135 minut