Pan Tablet – warsztaty multimedialne z wykorzystaniem tabletów

Najczęstsze pytania​

1. Czy osoby prowadzące zajęcia posiadają kwalifikacje?

Osoby prowadzące zajęcia posiadają kwalifikacje w zakresie:
– Pedagogiki wczesnoszkolnej lub specjalistycznej
– Animacji kultury
– Psychologii
Państwa dzieci są pod dobrą i bezpieczną opieką osoby prowadzącej oraz wychowawcy klasy.

2. Kto opracowuje konspekty, materiały dydaktyczne, scenariusze lekcji?

Materiały dydaktyczne przygotowuje u nas zespół dydaktyków w skład którego wchodzą osoby wykształcone w zakresie:
– Pedagogiki Multimedialnej
– Animacji Kultury
– Pedagogiki Wczesnoszkolnej
– Pedagogiki kierunkowej (polonistyka, filozofia i etyka).

3. Dlaczego szkoły korzystają z waszych odpłatnych usług?

Usługa, którą proponujemy oferuje wsparcie realizacji podstawy programowej w sposób w jaki szkoła nie może sobie to pozwolić lub ma trudności ze względu na jeden lub kilka z trzech elementów:
a) brak sprzętu
c) brak materiałów dydaktycznych
d) brak nauczycieli przeszkolonych do obsługi nowoczesnych rozwiązań technicznych z kształcenia w zakresie TIK-ów.
Usługa przez nas świadczona pomaga szkołom wypełnić ten brak. Jeśli natomiast szkoła wszystkie z tych elementów posiada i jest w stanie sama zrealizować założenia, to najprawdopodobniej nie będzie poszukiwała z nami pola do współpracy.

Co ważne – jeśli w danej szkole nie ma:
a) zgody dyrektora
b) jednogłośnej decyzji Rady rodziców/Rady klasowej
to zajęcia się nie odbędą. Ostatecznie jest to dobrowolna decyzja rodziców/szkoły, którzy opłacają zajęcia.
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej ma możliwość elastycznego kształtowania pomysłów na realizację podstawy programowej lub jej rozszerzanie o wątki dodatkowe. Jeśli tylko uzna, że dobrze go w tym wspieramy – wtedy pozyskuje zgody wyżej wymienionych osób decyzyjnych.

4. Czy można umówić się na zajęcia próbne?

Tak! Zachęcamy do sprawdzenia, jakie możliwości daje interaktywna nauka z tabletami.
Zamów jednorazowe zajęcia na ktrórych możesz sprawdzić czy chciałbyś współpracować dalej! I kosztuje to tylko 14,90 zł od osoby!

Zadzwoń pod numer 533 100 780 i dowiedz się.

5. Jaki obszar podstawy programowej wspieracie?

Edukacja medialna
[…]Ponieważ środki społecznego przekazu odgrywają coraz większą rolę zarówno w życiu społecznym, jak i indywidualnym, każdy nauczyciel powinien poświęcić dużo uwagi edukacji medialnej, czyli wychowaniu uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów.[…]
[…]Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno ­‐ komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;[…]
[…]Dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich;[…]

Edukacja komputerowa stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.
Zalecane jest wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne[…]sprzęt audiowizualny, komputery z dostępem do Internetu, gry i zabawki dydaktyczne,
Zajęcia komputerowe należy rozumieć dosłownie jako zajęcia z komputerami, prowadzone w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. Należy zadbać o to, aby w sali lekcyjnej było kilka kompletnych zestawów komputerowych z oprogramowaniem odpowiednim do wieku, możliwości i potrzeb uczniów. Komputery w klasach I–III szkoły podstawowej są wykorzystywane jako urządzenia, które wzbogacają proces nauczania i uczenia się o teksty, rysunki i animacje tworzone przez uczniów, kształtują ich aktywność (gry i zabawy), utrwalają umiejętności (programy edukacyjne na płytach i w sieci), rozwijają zainteresowania itp. Uczniom klas I–III należy umożliwić korzystanie ze szkolnej pracowni komputerowej. Zaleca się, aby podczas zajęć uczeń miał do swojej dyspozycji osobny komputer z dostępem do Internetu.
Zakres treści zawartych w tym obszarze edukacji wczesnoszkolnej budzi wiele obaw ze względu na nieraz zbyt skromne wyposażenie sal szkolnych. Zespół konstruujący podstawę programową miał tego świadomość. Umieszczenie w tym dokumencie zalecenia, aby podczas zajęć uczeń miał do dyspozycji osobny komputer z dostępem do Internetu, pomoże nauczycielom klas początkowych starać się o takie wyposażenie. Dotyczy to także zapisu, który mówi, że uczniom klas początkowych należy umożliwić korzystanie ze szkolnej pracowni komputerowej.

 • posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania;
 • korzysta z opcji w programach;
 • odtwarza animacje i prezentacje multimedialne;
 • tworzy teksty i rysunki:wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy, zdania, wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur;
 • zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów: wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadweręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne,
  ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu,
 • stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów.

Edukacja artystyczna
Wyrażanie własnych myśli i uczuć w różnorodnych formach plastycznych. Przygotowanie do korzystania z medialnych środków przekazu.
Ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką; korzysta z narzędzi multimedialnych;
wykorzystuje teksty literackie do tworzenia wypowiedzi kreatywnych,
Każde dziecko jest uzdolnione. Nauczyciel ma odkryć te uzdolnienia i je rozwijać. W trosce o to, aby dzieci odczuwały satysfakcję z działalności twórczej, trzeba stwarzać im warunki do prezentowania swych osiągnięć, np. muzycznych, wokalnych, recytatorskich, tanecznych, sportowych, konstrukcyjnych.
W sprzyjających warunkach edukacyjnych można i trzeba tak zrealizować proces nauczania – uczenia się, aby uczniowie wiedzieli i umieli o wiele więcej niż tego wymaga podstawa. Rozszerzenie zakresu treści kształcenia musi być jednak dokładnie określone w autorskich programach, według których nauczyciele będą planować i realizować edukację w kolejnych latach, miesiącach, tygodniach i dniach w klasie I, II i III.
Podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne),realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące […]upowszechnianiu kultury w środowisku szkolnym (stosując określone narzędzia i wytwory przekazów medialnych);

6. Czy dzieci grają w gry?

Podczas warsztatów celem każdego ucznia jest rozwiązanie problemu dydaktycznego przedstawionego przez Pana Tableta. W tym celu uczniowie tworzą swoje autorskie prace i osiągnięcia, realizują odkrycia na bazie aplikacji multimedialnych do tworzenia muzyki, filmów, projektów graficznych, e-komiksów oraz gier edukacyjnych.

7. Czy można samodzielnie wybrać tematy?

Oczywiście! Wszystkie tematy znajdziesz w zakładce “Wybierz Warsztaty”. Dodatkowo przed każdą lekcją możesz porozmawiać z animatorem o tym, jaki temat aktualnie przerabiasz z klasą i na bieżąco animator spróbuje dopasować najlepszy temat do twojego procesu dydaktycznego.

8. Jakie tematy proponujecie?

Wszystko zależy od wieku uczniów. Na początek  – dla wszystkich klas edukacji wczesnoszkolnej – polecamy zajęcia “Tworzymy rezerwat przyrody”, które pozwalają zapoznać się z narzędziem jakim jest tablet i cieszą się największa popularnością . Jeśli masz klasę 3 lub starszą, rekomendujemy też przeprowadzenie warsztatu filmu animowanego – polecamy zacząć od animacji plastelinowej. Każdemu nauczycielowi proponujemy przygotowanie indywidualnego programu zajęć na cały semestr.

A najlepiej zadzwonić i z nami porozmawiać 🙂 – 533 100 780

9. Czy przyjeżdżacie do szkoły?

Oczywiście! Zajęcia prowadzimy w szkole, a ty i Twoja klasa dzięki temu oszczędzacie czas (inne lekcje) i pieniądze potrzebne na transport wszystkich uczniów.

10. Ile czasu trwają warsztaty?

W zależności od wybranego tematu.

Zajęcia multimedialne trwają jedną godzinę lekcyjną (45 min.) Można też zrealizować dwa tematy na raz, czyli łączyć lekcje w bloki.

Warsztaty trwają od 2 do 3 lekcji (90-135 minut).

Czas zajęć możemy modyfikować zgodnie z Twoimi potrzebami.

11. Czy przywozicie ze sobą sprzęt?

Tak – na każde zajęcia mamy przygotowany komplet 27 identycznych tabletów wyposażonych w najnowsze aplikacje dydaktyczne, które gwarantują sprawne prowadzenie zajęć. Szkoła nie musi inwestować w sprzęt – mamy wszystko co potrzebne!

Ponadto tablety zawierają przygotowane autorskie oprogramowanie “Pan Tablet”, dzięki któremu lekcja daje gwarancje jakości prowadzonych zajęć – wyświetli się na wszystkich urządzeniach dzieci i będzie trwała całe 45 minut.

A przy warsztatach gwarantujemy wszystkie materiały plastyczne i narzędzia dydaktyczne– plastelinę, klocki LEGO, papier, ozoboty, platformy i klocki bloxels czy OSMO.

12. Czego potrzebujecie do poprowadzenia zajęć multimedialnych?

Sala lekcyjna + podłączenie do prądu + minimum jedna ławka.

13. W jakich miastach działacie?

Głównie współpracujemy ze szkołami na terenie:

 • Wrocławia i Dolnego Śląska
 • Warszawy
 • Krakowa
 • Katowic
 • oraz okolicznych miejscowości.   Zadzwoń do nas i zapytaj czy dojedziemy do Twojej szkoły!

14. Jak mogę opłacić zajęcia?

Zaraz po zajęciach otrzymasz paragon na płatność gotówką (preferowany sposób) lub przelewem, jeśli zajęcia finansowane są przez rodziców dzieci.

Jeśli jednak zajęcia finansowane są z ramienia Rady Rodziców lub projektów budżetowych – wtedy wystawiamy fakturę.

15. Czy można zrezygnować?

Tak. Jeśli zamówisz zajęcia na cały rok szkolny, możesz zrezygnować z zajęć Pana Tableta nie podając przyczyny, do 2 tygodni przed zaplanowanymi warsztatami.

16. Jeśli zamówię pierwsze zajęcia jednorazowe, a potem cały cykl, to ile wyniesie cena pierwszych zajęć?

Wtedy pierwsze zajęcia 14,90 zł od osoby.

Jeśli po tych zajęciach klasa zdecyduje się na pakiet – to w zależności od tego który, taka cena będzie od drugich zajęć naliczana.

17. Czy prowadzicie zajęcia dla klas 4-8 Szkoły Podstawowej?

Tak. Mamy w ofercie wspaniałe warsztaty z tworzenia filmu animowanego, programowania ozobotów, kodowania przy pomocą puzzli-komend (OSMO) i projektowania gier platformowych (BLOXELS).

18. Kto odpowiada za sprzęt?

Jesteśmy w pełni odpowiedzialni za sprzęt. Tablety są zabezpieczone przed zgubieniem i kradzieżą.

19. Dlaczego jeszcze do was nie zadzwoniłam?

Nie wiemy. Ale przyszedł najwyższy czas ? Oto numer – 533 100 780.