Pan Tablet – warsztaty multimedialne z wykorzystaniem tabletów

Najczęstsze pytania​

1. Czy osoby prowadzące zajęcia posiadają kwalifikacje?

Osoby prowadzące zajęcia posiadają kwalifikacje w zakresie:
– Pedagogiki wczesnoszkolnej lub specjalistycznej
– Animacji kultury
– Psychologii
Państwa dzieci są pod dobrą i bezpieczną opieką osoby prowadzącej oraz wychowawcy klasy.

2. Kto opracowuje konspekty, materiały dydaktyczne, scenariusze lekcji?

Materiały dydaktyczne przygotowuje u nas zespół dydaktyków w skład którego wchodzą osoby wykształcone w zakresie:
– Pedagogiki Multimedialnej
– Animacji Kultury
– Pedagogiki Wczesnoszkolnej
– Pedagogiki kierunkowej (polonistyka, filozofia i etyka).

3. Dlaczego szkoły korzystają z waszych odpłatnych usług?

Usługa, którą proponujemy oferuje wsparcie realizacji podstawy programowej w sposób w jaki szkoła nie może sobie to pozwolić lub ma trudności ze względu na jeden lub kilka z trzech elementów:
a) brak sprzętu
c) brak materiałów dydaktycznych
d) brak nauczycieli przeszkolonych do obsługi nowoczesnych rozwiązań technicznych z kształcenia w zakresie TIK-ów.
Usługa przez nas świadczona pomaga szkołom wypełnić ten brak. Jeśli natomiast szkoła wszystkie z tych elementów posiada i jest w stanie sama zrealizować założenia, to najprawdopodobniej nie będzie poszukiwała z nami pola do współpracy.

Co ważne – jeśli w danej szkole nie ma:
a) zgody dyrektora
b) jednogłośnej decyzji Rady rodziców/Rady klasowej
to zajęcia się nie odbędą. Ostatecznie jest to dobrowolna decyzja rodziców/szkoły, którzy opłacają zajęcia.
Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej ma możliwość elastycznego kształtowania pomysłów na realizację podstawy programowej lub jej rozszerzanie o wątki dodatkowe. Jeśli tylko uzna, że dobrze go w tym wspieramy – wtedy pozyskuje zgody wyżej wymienionych osób decyzyjnych.

4. Czy można umówić się na zajęcia próbne?

Tak! Zachęcamy do sprawdzenia, jakie możliwości daje interaktywna nauka z tabletami.
Zamów jednorazowe zajęcia na których możesz sprawdzić czy chciałbyś współpracować dalej! I kosztuje to tylko 14,90 zł od osoby!

Zadzwoń pod numer 533 100 780 i dowiedz się.

5. Jaki obszar podstawy programowej wspieracie?

Edukacja medialna
[…]Ponieważ środki społecznego przekazu odgrywają coraz większą rolę zarówno w życiu społecznym, jak i indywidualnym, każdy nauczyciel powinien poświęcić dużo uwagi edukacji medialnej, czyli wychowaniu uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów.[…]
[…]Umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno ­‐ komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;[…]
[…]Dbałość o to, aby dziecko mogło nabywać wiedzę i umiejętności potrzebne do rozumienia świata, w tym zagwarantowanie mu dostępu do różnych źródeł informacji i możliwości korzystania z nich;[…]

Edukacja komputerowa stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera.
Zalecane jest wyposażenie sal w pomoce dydaktyczne[…]sprzęt audiowizualny, komputery z dostępem do Internetu, gry i zabawki dydaktyczne,
Zajęcia komputerowe należy rozumieć dosłownie jako zajęcia z komputerami, prowadzone w korelacji z pozostałymi obszarami edukacji. Należy zadbać o to, aby w sali lekcyjnej było kilka kompletnych zestawów komputerowych z oprogramowaniem odpowiednim do wieku, możliwości i potrzeb uczniów. Komputery w klasach I–III szkoły podstawowej są wykorzystywane jako urządzenia, które wzbogacają proces nauczania i uczenia się o teksty, rysunki i animacje tworzone przez uczniów, kształtują ich aktywność (gry i zabawy), utrwalają umiejętności (programy edukacyjne na płytach i w sieci), rozwijają zainteresowania itp. Uczniom klas I–III należy umożliwić korzystanie ze szkolnej pracowni komputerowej. Zaleca się, aby podczas zajęć uczeń miał do swojej dyspozycji osobny komputer z dostępem do Internetu.
Zakres treści zawartych w tym obszarze edukacji wczesnoszkolnej budzi wiele obaw ze względu na nieraz zbyt skromne wyposażenie sal szkolnych. Zespół konstruujący podstawę programową miał tego świadomość. Umieszczenie w tym dokumencie zalecenia, aby podczas zajęć uczeń miał do dyspozycji osobny komputer z dostępem do Internetu, pomoże nauczycielom klas początkowych starać się o takie wyposażenie. Dotyczy to także zapisu, który mówi, że uczniom klas początkowych należy umożliwić korzystanie ze szkolnej pracowni komputerowej.

 • posługuje się wybranymi programami i grami edukacyjnymi, rozwijając swoje zainteresowania;
 • korzysta z opcji w programach;
 • odtwarza animacje i prezentacje multimedialne;
 • tworzy teksty i rysunki:wpisuje za pomocą klawiatury litery, cyfry i inne znaki, wyrazy, zdania, wykonuje rysunki za pomocą wybranego edytora grafiki, np. z gotowych figur;
 • zna zagrożenia wynikające z korzystania z komputera, Internetu i multimediów: wie, że praca przy komputerze męczy wzrok, nadweręża kręgosłup, ogranicza kontakty społeczne,
  ma świadomość niebezpieczeństw wynikających z anonimowości kontaktów i podawania swojego adresu,
 • stosuje się do ograniczeń dotyczących korzystania z komputera, Internetu i multimediów.

Edukacja artystyczna
Wyrażanie własnych myśli i uczuć w różnorodnych formach plastycznych. Przygotowanie do korzystania z medialnych środków przekazu.
Ilustruje sceny i sytuacje (realne i fantastyczne) inspirowane wyobraźnią, baśnią, opowiadaniem, muzyką; korzysta z narzędzi multimedialnych;
wykorzystuje teksty literackie do tworzenia wypowiedzi kreatywnych,
Każde dziecko jest uzdolnione. Nauczyciel ma odkryć te uzdolnienia i je rozwijać. W trosce o to, aby dzieci odczuwały satysfakcję z działalności twórczej, trzeba stwarzać im warunki do prezentowania swych osiągnięć, np. muzycznych, wokalnych, recytatorskich, tanecznych, sportowych, konstrukcyjnych.
W sprzyjających warunkach edukacyjnych można i trzeba tak zrealizować proces nauczania – uczenia się, aby uczniowie wiedzieli i umieli o wiele więcej niż tego wymaga podstawa. Rozszerzenie zakresu treści kształcenia musi być jednak dokładnie określone w autorskich programach, według których nauczyciele będą planować i realizować edukację w kolejnych latach, miesiącach, tygodniach i dniach w klasie I, II i III.
Podejmuje działalność twórczą, posługując się takimi środkami wyrazu plastycznego jak: kształt, barwa, faktura w kompozycji na płaszczyźnie i w przestrzeni (stosując określone materiały, narzędzia i techniki plastyczne),realizuje proste projekty w zakresie form użytkowych, w tym służące […]upowszechnianiu kultury w środowisku szkolnym (stosując określone narzędzia i wytwory przekazów medialnych);

6. Czy dzieci grają w gry?

Podczas warsztatów celem każdego ucznia jest rozwiązanie problemu dydaktycznego przedstawionego przez Pana Tableta. W tym celu uczniowie tworzą swoje autorskie prace i osiągnięcia, realizują odkrycia na bazie aplikacji multimedialnych do tworzenia muzyki, filmów, projektów graficznych, e-komiksów oraz gier edukacyjnych.

7. Czy można samodzielnie wybrać tematy?

Oczywiście! Wszystkie tematy znajdziesz w zakładce “Wybierz Warsztaty”. Dodatkowo przed każdą lekcją możesz porozmawiać z animatorem o tym, jaki temat aktualnie przerabiasz z klasą i na bieżąco animator spróbuje dopasować najlepszy temat do twojego procesu dydaktycznego.

8. Jakie tematy proponujecie?

Wszystko zależy od wieku uczniów. Na początek  – dla wszystkich klas edukacji wczesnoszkolnej – polecamy zajęcia “Tworzymy rezerwat przyrody”, które pozwalają zapoznać się z narzędziem jakim jest tablet i cieszą się największa popularnością . Jeśli masz klasę 3 lub starszą, rekomendujemy też przeprowadzenie warsztatu filmu animowanego – polecamy zacząć od animacji plastelinowej. Każdemu nauczycielowi proponujemy przygotowanie indywidualnego programu zajęć na cały semestr.

A najlepiej zadzwonić i z nami porozmawiać 🙂 – 533 100 780

9. Czy przyjeżdżacie do szkoły?

Oczywiście! Zajęcia prowadzimy w szkole, a ty i Twoja klasa dzięki temu oszczędzacie czas (inne lekcje) i pieniądze potrzebne na transport wszystkich uczniów.

10. Ile czasu trwają warsztaty?

W zależności od wybranego tematu.

Zajęcia multimedialne trwają jedną godzinę lekcyjną (45 min.) Można też zrealizować dwa tematy na raz, czyli łączyć lekcje w bloki.

Warsztaty trwają od 2 do 3 lekcji (90-135 minut).

Czas zajęć możemy modyfikować zgodnie z Twoimi potrzebami.

11. Czy przywozicie ze sobą sprzęt?

Tak – na każde zajęcia mamy przygotowany komplet 27 identycznych tabletów wyposażonych w najnowsze aplikacje dydaktyczne, które gwarantują sprawne prowadzenie zajęć. Szkoła nie musi inwestować w sprzęt – mamy wszystko co potrzebne!

Ponadto tablety zawierają przygotowane autorskie oprogramowanie “Pan Tablet”, dzięki któremu lekcja daje gwarancje jakości prowadzonych zajęć – wyświetli się na wszystkich urządzeniach dzieci i będzie trwała całe 45 minut.

A przy warsztatach gwarantujemy wszystkie materiały plastyczne i narzędzia dydaktyczne– plastelinę, klocki LEGO, papier, ozoboty, platformy i klocki bloxels czy OSMO.

12. Czego potrzebujecie do poprowadzenia zajęć multimedialnych?

Sala lekcyjna + podłączenie do prądu + minimum jedna ławka.

13. W jakich miastach działacie?

Głównie współpracujemy ze szkołami na terenie:

 • Wrocławia i Dolnego Śląska
 • Warszawy
 • Krakowa
 • Katowic
 • oraz okolicznych miejscowości.   Zadzwoń do nas i zapytaj czy dojedziemy do Twojej szkoły!

14. Jak mogę opłacić zajęcia?

Zaraz po zajęciach otrzymasz paragon, jeśli zajęcia finansowane są przez rodziców dzieci. Możesz zapłacić gotówką, natomiast wygodniejszą i preferowaną przez nas formą jest płatność przelewem (dane do przelewu znajdziesz w zakładce Kontakt).

Jeśli jednak zajęcia finansowane są z ramienia Rady Rodziców lub projektów budżetowych – wówczas wystawiamy fakturę.

15. Czy można zrezygnować?

Tak. Jeśli zamówisz zajęcia na cały rok szkolny, możesz zrezygnować z zajęć Pana Tableta nie podając przyczyny, do 2 tygodni przed zaplanowanymi warsztatami.

16. Jeśli zamówię pierwsze zajęcia jednorazowe, a potem cały cykl, to ile wyniesie cena pierwszych zajęć?

Wtedy pierwsze zajęcia 14,90 zł od osoby.

Jeśli po tych zajęciach klasa zdecyduje się na pakiet – to w zależności od tego który, taka cena będzie od drugich zajęć naliczana.

17. Czy prowadzicie zajęcia dla klas 4-8 Szkoły Podstawowej?

Tak. Mamy w ofercie wspaniałe warsztaty z tworzenia filmu animowanego, programowania ozobotów, kodowania przy pomocą puzzli-komend (OSMO) i projektowania gier platformowych (BLOXELS).

18. Kto odpowiada za sprzęt?

Jesteśmy w pełni odpowiedzialni za sprzęt. Tablety są zabezpieczone przed zgubieniem i kradzieżą.

19. Dlaczego jeszcze do was nie zadzwoniłam?

Nie wiemy. Ale przyszedł najwyższy czas ? Oto numer – 533 100 780.