Wakacje sprzyjają rozwojowi kreatywności u  dzieci, rozbudzają wyobraźnię i pozwalają na regenerację systemów mózgowych. Czas wolny od szkolnych obowiązków, to jednak także okres intensywnego rozwoju dzieci – w innym otoczeniu, z innymi ludźmi i w innych niż codziennie działaniach. 

Przygotowując naszą propozycję zajęć i warsztatów realizowanych na półkoloniach i koloniach, wzięliśmy pod uwagę wszystkie te czynniki, aby nie tylko w roku szkolnym, ale też w czasie wolnym od nauki dbać o prawidłowy i wszechstronny rozwój dzieci.

Dzieci w okresie wakacyjnym chłoną przekazywane treści szybciej, ponieważ oddziałują na nie inne bodźce, co sprzyja intensywności pochłanianych treści.

Przygotowując zajęcia i warsztaty na półkolonie i kolonijne wyjazdy, wzięliśmy pod uwagę te czynniki i nasze zajęcia rozwijają szczególnie dwa systemy mózgowe u dzieci – zabawy i poszukiwania.

Warsztaty kreatywne na półkoloniach i koloniach:

  • rozbudzają  dziecięcą kreatywność i wyobraźnię podczas tworzenia filmów animowanych techniką poklatkową (do wyboru mamy warsztaty z animacji  LEGO, plasteliny i wycinanki);

  • rozwijają kompetencje poznawcze i społeczne, bo dzieci pracują przez 135 minut zespołowo w małych grupach artystycznych;

  • trenują cierpliwość i uczą się koncentracji uwagi na wykonywanym działaniu;

  • wzmacniają twórczą postawę i pozwalają na świetną zabawę w grupie;

Zajęcia twórcze na półkolonii:

  • to 45-minutowe spotkanie z różnorodną tematyką dostosowaną do danej grupy wiekowej;

  • mogą mieć charakter artystyczny, przyrodniczy, muzyczny czy matematyczny;

  • rozwijają ciekawość;

  • uczą kreatywnego rozwiązywania problemów;

  • doskonalą umiejętność działań celowych;

  • przygotowują dzieci do świadomego i właściwego korzystania z nowych technologii.

Dbamy o to, by zarówno warsztaty, jak i zajęcia sprzyjały właściwemu rozwojowi dzieci w obszarach intelektualnych, społecznych i emocjonalnych, dlatego zachęcamy do współpracy wszystkich organizatorów półkolonii oraz wyjazdów kolonijnych, podczas których będziemy mogli przeprowadzić wybrane zajęcia lub warsztaty, dzieląc się swoim doświadczeniem i pomysłami. Wszystkie niezbędne materiały plastyczne oraz sprzęt przywozimy ze sobą. Do realizacji zajęć i warsztatów potrzebujemy jedynie sali, zadaszonej wiaty lub świetlicy i możliwości podłączenia do prądu jednej wtyczki.

Z nami dzieci na pewno nie będą się nudzić! A my pomożemy organizatorom  wypoczynku wprowadzić dzieci w czynności angażujące umysł i ciało dziecka i efektywnie wykorzystać spędzony czas. Tak, by czas wakacji był czasem zabawy, radości i pozytywnych decyzji podejmowanych przez dzieci.

Agnieszka Krawczyk

Autorka tekstu