Pan Tablet – warsztaty multimedialne z wykorzystaniem tabletów

Warsztaty multimedialne dla klas 5-6

Warsztaty multimedialne dla klas 5-6

Zajęcia warsztatowe dla klas 5-6 obejmują dwa obszary – cykl poświęcony animacji poklatkowej i nowoczesny warsztat z

programowania gry komputerowej – Bloxels. 


Cykl filmu animowanego obejmuje trzy spotkania (3×135 minut) warsztatowe, podczas których uczniowie samodzielnie tworzą

animacje: plastelinową, wycinankową i przedmiotową – z klocków LEGO. Atrakcyjne dla uczniów zajęcia rozwijają umiejętności

informatyczne oraz świadomość i ekspresję kulturalną. Efektem pracy każdego cyklu warsztatowego są stworzone w zespołach

filmy animowane (3 animacje każda z grup), które są doskonałą pamiątką po zajęciach!

 

Natomiast warsztat z programowania gry komputerowej – Bloxels rozwija przede wszystkim umiejętności programistyczne.

Zajęcia trwają 3 godziny lekcyjne (135 minut), a efektem pracy jest stworzona przez uczniów gra komputerowa 2D. 

Nowoczesne narzędzia (Bloxels) i mobile urządzenie cyfrowe stają się atrakcyjną formą nauki poprzez zabawę. Uczniowie w

ciekawy sposób i w praktycznym działaniu pogłębiają umiejętności z zakresu kodowania i nowych technologii.

Cel ogólny warsztatu:
 
Uczeń poznaje technikę tworzenia animacji poklatkowej i samodzielnie tworzy film
plastelinowy.

Cel ogólny warsztatu:
 
Uczeń samodzielnie tworzy animowany film wycinankowy.

Cel ogólny warsztatu:
 
Uczeń poznaje technikę poklatkowej animacji przedmiotowej i samodzielnie tworzy
animowany film przedmiotowy z wykorzystaniem klocków LEGO.

Cele ogólne warsztatu:
 
1. Uczeń rozwija myślenie algorytmiczne, tworząc grę komputerową.
 
2. Rozwija umiejętności cyfrowe i informatyczne (programistyczne).
 
3. Wzmacnia kompetencje matematyczne: planowanie, przewidywanie, budowanie
strategii, myślenie logiczne.

CENNIK

Warsztat jednorazowy

25,9 PLN / osoba

Pakiet mały

24,5 PLN/osoba

Pakiet duży

23,5 PLN/osoba