Pan Tablet – warsztaty multimedialne z wykorzystaniem tabletów

Warsztat Osmo

NOWOŚĆ W NASZEJ OFERCIE dla klas 1-3 szkoły podstawowej!

Umiejętność programowania to jedna z naczelnych kompetencji XXI wieku, a dzięki warsztatom z nowoczesnym sprzętem i oprogramowaniem już najmłodsi uczniowie uczą się z przyjemnością i pasją.

Podczas 90 minut warsztatu uczniowie nauczą się tworzyć komendy programistyczne, wykorzystując specjalistyczny sprzęt: tablety oraz bloki modułowe Osmo (magnetyczne bloki kodu takie jak np.: chód, skok, chwytanie, pętla).

Co robimy na warsztatach?

Przebieg warsztatu:

Lekcja 1:

– praca w dwuosobowych zespołach zadaniowych; uczniowie opracowują sekwencje kroków bohatera aplikacji tak, by pomóc mu odbudować miejsce zamieszkania; wykorzystywane są tu specjalistyczne bloczki magnetyczne, które w drugiej fazie warsztatów sczytywane będą przez iPada;

Lekcja 2 :

– zgrywanie ułożonej sekwencji kroków bohatera do aplikacji oraz sterowanie postacią;

Pamiątką z warsztatów będzie nagrany film, który pokazuje efekty pracy dzieci. Film będzie dostępny na platformie Pana Tableta, na której prezentujemy prace wszystkich uczniów – www.prace.pan-tablet.pl.

Podczas zajęć uczniowie poznają naczelne techniki programowania umożliwiające sterowanie postacią – głównym bohaterem prezentowanej historii. W atrakcyjny dla dziecka, ale też kreatywny i twórczy sposób łączymy na lekcjach świat cyfrowy i rzeczywisty, rozwijając intensywnie myślenie algorytmiczne.

Cennik

Nauka Programowania Osmo

 Przeznaczony dla klas 1-3.
Czas trwania warsztatu: 90 minut

17 PLN

Osoba/Warsztat