Pan Tablet – warsztaty multimedialne z wykorzystaniem tabletów

Warsztaty multimedialne dla klas 1-2!

WARSZTATY MULTIMEDIALNE dla klas 1-2 szkoły podstawowej!

Umiejętności cyfrowe to jedne z naczelnych kompetencji XXI wieku, a dzięki warsztatom z nowoczesnym sprzętem i oprogramowaniem już najmłodsi uczniowie uczą się z przyjemnością i pasją.  OSMO (Cykl trzech warsztatowych spotkań; 3 x 90 minut) 

Kodowanie, Przesiębiorczość i Geometria w połączeniu z urządzeniem cyfrowym.

 Ten cykl dwugodzinnych warsztatów uczy najmłodszych efektywnego wykorzystywania mobilnych urządzeń cyfrowych do nauki. Trzy spotkania warsztatowe rozwijają przede wszystkim kompetencje informatyczne i matematyczne. Cały cykl jest różnorodny i porusza ciekawe dla ucznia obszary współczesnej rzeczywistości – programowanie (OSMO Kodowanie), przedsiębiorczość (OSMO PIZZA) i matematyka (OSMO TANGRAM). Dzięki tym warsztatom dzieci uczą się nowocześnie, atrakcyjnie i efektywnie – z zapałem i ciekawością poznając najnowsze narzędzia cyfrowej edukacji.

CEL GŁÓWNY WARSZTATU:
 
Uczeń rozwija umiejętności matematyczne i cyfrowe, korzystając z modułowych
bloków.

CEL GŁÓWNY WARSZTATU:
 
1. Uczeń poznaje programowanie, korzystając z modułowych bloków;
 
2. Tworzy komendy programistyczne, pomagając bohaterowi w jego wędrówce;

CEL GŁÓWNY WARSZTATU:
 
Wdrażanie idei przedsiębiorczości wśród uczniów poprzez poznanie podstawowych
zasad operatywności.

Cennik

Warsztat jednorazowy

35,9 PLN / osoba


Pakiet mały

32,9 PLN/osoba


Pakiet duży

29,9 PLN/osoba