Pan Tablet – warsztaty multimedialne z wykorzystaniem tabletów

Warsztaty multimedialne dla klas 3-4

WARSZTATY MULTIMEDIALNE DLA KLAS 3-4

Cały cykl warsztatów dla klas 3-4 (warsztaty z animacji poklatkowej, programowanie ozobotów i warsztat tworzenia gry komputerowej Bloxels) to kreatywne połączenie treści multimedialnych z podstawą programową.  Dzięki warsztatom Pana Tableta zrealizujesz tematykę wykorzystania narzędzi cyfrowych w edukacji na najwyższym poziomie. Uczniowie skorzystają z kompletnego sprzętu, który twórczo i praktycznie wykorzystują na zajęciach. Dzięki temu stworzą swoje wyjątkowe filmy animowane, zaprojektują własną grę i zaprogramują roboty! Masa praktycznej wiedzy, inspiracji i radości!

Warsztaty z animacji poklatkowej obejmuje trzy spotkania (3×135 minut) warsztatowe, podczas których uczniowie samodzielnie tworzą    animacje: plastelinową, wycinankową i przedmiotową – z klocków LEGO. Atrakcyjne dla uczniów zajęcia rozwijają umiejętności informatyczne oraz świadomość i ekspresję kulturalną. Efektem pracy każdego cyklu warsztatowego są stworzone w zespołach filmy animowane (3 animacje każda z grup), które są doskonałą pamiątką po zajęciach!

Warsztaty z kodowania ozobotów to również cykl 3 różnych (3×135 minut) tematycznie spotkań (Ozobotowa historia, Taniec Ozobotów i Ozobotowe Miasteczko), które rozwijają u uczniów kompetencje przyszłości, czyli te, które wykorzystają w dorosłym życiu. Programowanie, robotyka i cyfrowe urządzenia mobilne to materiały dydaktyczne przyszłości, z którymi oswajamy dzieci podczas warsztatów. Każde spotkanie warsztatowe to efektywna praca tematyczna z edukacyjnym robotem (kodowanie drogi ozobota; reżyseria tanecznego kroku robota i tworzenie miasta i ruchu ulicznego z wykorzystaniem ozobotów), przez co proces dydaktyczny jest w oczach dziecka atrakcyjny, nowoczesny i angażujący. 

 

Ostatnia propozycja warsztatowa dla tej grupy wiekowej to: warsztat z programowania gry komputerowej – Bloxels, który doskonali i rozwija przede wszystkim umiejętności programistyczne.   

Zajęcia trwają 3 godziny lekcyjne (135 minut), a efektem pracy jest stworzona przez uczniów gra komputerowa 2D. Nowoczesne narzędzia (Bloxels) i mobile urządzenie cyfrowe stają się atrakcyjną formą nauki poprzez zabawę. Uczniowie w ciekawy sposób i w praktycznym działaniu pogłębiają umiejętności z zakresu kodowania i nowoczesnych technologii.

Cel ogólny warsztatu:
 
Uczeń poznaje technikę tworzenia animacji poklatkowej i samodzielnie tworzy film
plastelinowy.

Cel ogólny warsztatu:
 
Uczeń samodzielnie tworzy animowany film wycinankowy.

Cel ogólny warsztatu:
 
Uczeń samodzielnie tworzy animowany film wycinankowy.

Cel ogólny warsztatu:
 
1. Uczeń rozwija zainteresowania w zakresie programowania.
 
2. Podnoszenie u
uczniów kompetencji w zakresie kreatywności i innowacyjności.

Cel ogólny warsztatu:
 
1. Uczeń rozwija technikę programowania robota;
 
2. Podnoszenie u
uczniów
podstawowych
umiejętności
i
kompetencji
kluczowych
niezbędnych na rynku pracy.

Cele ogólne warsztatu:
 
1. Uczeń rozwija myślenie algorytmiczne, tworząc grę komputerową.
 
2. Rozwija umiejętności cyfrowe i informatyczne (programistyczne).
 
3. Wzmacnia kompetencje matematyczne: planowanie, przewidywanie, budowanie
strategii, myślenie logiczne.

Cel ogólny warsztatu:
 
1. Uczeń poznaje technikę programowania robota.
 
2. Podniesienie kompetencji związanych z umiejętnością wykorzystania narzędzi TIK.

CENNIK

Warsztat jednorazowy

35,9 PLN / osoba


Pakiet mały

32,9 PLN/osoba


Pakiet duży

29,9 PLN/osoba