Pan Tablet – warsztaty multimedialne z wykorzystaniem tabletów

LEKCJE MULTIMEDIALNE DLA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Multimedialne lekcje z tabletami dla dzieci od 5 lat to autorski cykl warsztatów multimedialnych dedykowany przedszkolom i szkołom podstawowym. Multimedialne warsztaty dla edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem tabletów pozwalają łatwo wprowadzić na Twoje lekcje nowe technologie.


Wybierz spośród 55 różnorodnych tematów i uatrakcyjnij realizację podstawy programowej. Dzięki tworzeniu różnorodnych prac – filmów animowanych, muzyki elektronicznej, programowania, e-komiksów, grafiki artystycznej – uczniowie poznają zupełnie nowe zastosowania tabletów i stworzą wyjątkowe dzieła! Jakie nowe talenty odkryjesz u swoich uczniów? Każdy uczeń pracuje na własnym tablecie, dzięki czemu jest zaangażowany w 100%. Radość, nowoczesność, profesjonalizm, twórcza praca i praktyka gwarantowane! Twoi uczniowie zapomną o dzwonku i przerwach i będą czekać na następne zajęcia!

TEMATY DLA DZIECI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

RATUJEMY REZERWAT PRZYRODY
Cel główny zajęć: rozwój wiedzy i kompetencji w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego ze szczególnym
uwzględnieniem roli ochrony środowiska.
WYŚCIGOWA LEKCJA
Cel główny zajęć: rozwijanie kompetencji przyszłości, ze szczególnym uwzględnieniem programowania i kodowania.
TORY I POCIĄGI - BUDUJEMY KOLEJ
Cel główny zajęć: rozwój kompetencji technologiczno-informatycznych w zakresie programowania i projektowania. 
PROJEKTUJEMY POJAZDY
Cel główny zajęć: rozwój kompetencji technologiczno-informatycznych w zakresie projektowania.
PROJEKTUJEMY ZABAWKĘ
Cel główny zajęć: rozwój kompetencji technologiczno-informatycznych w zakresie programowania i projektowania.
POTRAFIĘ JUŻ LICZYĆ!
Cel główny zajęć: rozwój kompetencji matematycznych w zakresie rozumienia liczb i ich własności oraz posługiwania się liczbami.
ODKRYWAMY I POZNAJEMY ZWIERZĘTA
Cel główny zajęć: rozwój wiedzy i kompetencji w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego ze szczególnym uwzględnieniem znajomości gatunków zwierząt.
OD A DO ZET, CZYLI POLSKI ALFABET
Cel główny zajęć: rozwój kompetencji językowych w zakresie znajomości i umiejętności wykorzystania liter.
TIK, TAK... KTÓRA GODZINA?
Cel główny zajęć: rozwój kompetencji matematycznych w zakresie stosowania matematyki w sytuacjach życiowych
oraz innych obszarach edukacji.
MUZYCZNE STUDIO NAGRAŃ
Cel główny zajęć: rozwój percepcji słuchowej i kompetencji muzycznych poprzez tworzenie zapisu dźwięków
muzyki elektronicznej i układów ruchowych przy użyciu symboli.
ROZWIĄZUJEMY PROBLEMY KREATYWNIE!
Cel główny zajęć: rozwój kompetencji technologiczno- informatycznych w zakresie działań twórczych i realizacji własnych projektów.
TWORZYMY ANIMACJĘ 3D
Cel główny zajęć: rozwój kompetencji technologiczno- informatycznych w zakresie tworzenia animacji 3D.
POZNAJEMY BRYŁY
Cel główny zajęć: rozwijanie kompetencji matematycznych ze szczególnym uwzględnieniem myślenia wizualno-przestrzennego.
ODKRYWAMY KREATYWNOŚĆ
Cel główny zajęć: rozwój kompetencji technologiczno-informatycznych w zakresie działań twórczych i realizacji własnych projektów.
NASZE CIAŁO
Cel główny zajęć: rozwój wiedzy i kompetencji w zakresie budowy i funkcji organizmu człowieka oraz troski o zdrowie.
MYŚLENIE ALGORYTMICZNE
Cel główny zajęć: rozwijanie kompetencji przyszłości, ze szczególnym uwzględnieniem programowania i kodowania.
CO TO SĄ ŻYWIOŁY?
Cel główny zajęć: rozwój kompetencji technologiczno-informatycznych i myślenia algorytmicznego
poprzez działania na materiale przyrodniczym.
BUDUJEMY MIASTO!
Cel główny zajęć: rozwój kompetencji technologiczno-informatycznych w zakresie projektowania.
W POSZUKIWANIU SKARBÓW
Cel główny zajęć: rozwój kompetencji technologiczno- informatycznych w zakresie wykorzystania technologii AR.
JAK STWORZYĆ MUZYKĘ BEZ INSTRUMENTÓW?
Cel główny zajęć: rozwój percepcji słuchowej i kompetencji muzycznych poprzez tworzenie kompozycji dźwięków
muzyki elektronicznej w aplikacji.
UŁAMEK... - CO TO TAKIEGO?
Cel główny zajęć: rozwój kompetencji matematycznych w zakresie rozumienia liczb i ich własności oraz posługiwania się liczbami z uwzględnieniem treści wykraczających poza podstawę programową klas I-III.
ZMAGANIA Z GRAWITACJĄ
Cel główny zajęć: rozwój logicznego myślenia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności przewidywania
następstw zdarzeń i budowania strategii prowadzących do celu.
ROZPOZNAJEMY FIGURY GEOMETRYCZNE
Cel główny zajęć: rozwój kompetencji matematycznych w zakresie geometrii płaskiej.
Z WYNALAZKIEM ZA PAN BRAT!
Cel główny zajęć: rozwój logicznego myślenia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności przewidywania
następstw zdarzeń i budowania strategii prowadzących do celu.
WYBIERAMY KRÓLA MATEMATYKI
Cel główny zajęć: rozwój kompetencji matematycznych w zakresie rozumienia liczb i ich własności oraz posługiwania się liczbami.
WODA ŹRÓDŁO ŻYCIA
Cel główny zajęć: rozwój logicznego myślenia ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności przewidywania
następstw zdarzeń i budowania strategii prowadzących do celu.
TWORZYMY STYLE I WZORY
Cel główny zajęć: rozwój kompetencji technologiczno-informatycznych w zakresie działań twórczych i realizacji własnych projektów.
TWORZYMY KRESKÓWKĘ
Cel główny zajęć: rozwój kompetencji technologiczno-informatycznych w zakresie tworzenia animacji.
FORMUJEMY NOWĄ PLANETĘ
Cel główny zajęć: rozwój wiedzy i kompetencji w zakresie rozumienia środowiska przyrodniczego
ze szczególnym uwzględnieniem wiedzy o Ziemi.
INSTRUMENTY ELEKTRONICZNE
Cel główny zajęć: rozwój percepcji słuchowej i kompetencji muzycznych poprzez
tworzenie kompozycji dźwięków muzyki elektronicznej w aplikacji.

Super zajęcia i podejście do dzieci. Świetna nauka poprzez zabawę.

Basia Jopek

(Opinia w google)

Cennik

Lekcja Jednorazowa

17 PLN/osoba

Pakiet SEMESTR

15 PLN/osoba

Pakiet ROK

13 PLN/osoba

0 PLN
Gdybyś sam chciał zakupić sprzęt dla swojej szkoły, to tyle potrzebujesz by kupić tylko JEDNEGO tableta dobrej jakości. Zestaw dla całej klasy ~45 000 zł
0 PLN
Tylko tyle miesięcznie potrzebujesz by skorzystać z profesjonalnej pomocy Pana Tableta
0
Tyle tabletów przywozimy na każdą lekcję, którą dla Ciebie poprowadzimy