Pan Tablet – warsztaty multimedialne z wykorzystaniem tabletów

LEKCJE Z TABLETAMI DLA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Multimedialne lekcje z tabletami dla dzieci od 5 lat to autorski cykl warsztatów multimedialnych dedykowany przedszkolom i szkołom podstawowym. Multimedialne warsztaty dla edukacji wczesnoszkolnej z wykorzystaniem tabletów pozwalają łatwo wprowadzić na Twoje lekcje nowe technologie.


Wybierz spośród 55 różnorodnych tematów i uatrakcyjnij realizację podstawy programowej. Dzięki tworzeniu różnorodnych prac – filmów animowanych, muzyki elektronicznej, programowania, e-komiksów, grafiki artystycznej – uczniowie poznają zupełnie nowe zastosowania tabletów i stworzą wyjątkowe dzieła! Jakie nowe talenty odkryjesz u swoich uczniów? Każdy uczeń pracuje na własnym tablecie, dzięki czemu jest zaangażowany w 100%. Radość, nowoczesność, profesjonalizm, twórcza praca i praktyka gwarantowane! Twoi uczniowie zapomną o dzwonku i przerwach i będą czekać na następne zajęcia!

TEMATY DLA DZIECI EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ

Historia porusza problem trzech bohaterów - lisa, bobra i niedźwiedzia. Zanieczyszczenia, śmieci, wyniszczające się zasoby naturalne spowodowały ucieczkę zwierząt z kwitnącej niegdyś okolicy...

Cel główny zajęć

Przy użyciu aplikacji uczeń tworzy rezerwat przyrody;

Tworzymy rezerwat przyrody

Cel główny zajęć

Przy użyciu aplikacji uczeń łączy ze sobą elementy świata przyrodniczego, tworząc rozbudowany atlas zwierząt.

Odkrywamy i poznajemy zwierzęta

Cel główny zajęć

Uczeń, przy pomocy aplikacji, uczy się, w jaki sposób działa kolej, może samodzielnie pokierować trasą pociągu i zaplanować, jak pociąg będzie się przemieszczał.

Tory i pociągi - budujemy kolej!

Cel główny zajęć:

Przy użyciu aplikacji, uczeń tworzy wymyśloną przez siebie zabawkę.

Cel główny zajęć:

Uczeń, przy pomocy aplikacji, przechodzi zróżnicowane poziomy kodując wirtualny samochód w ten sposób, aby bez kolizji dotarł do mety.

Wyścigowa lekcja

Cel główny zajęć:

Przy użyciu aplikacji, uczeń samodzielnie projektuje samochody, zwracając uwagę na odpowiednie elementy budowy pojazdu.

Projektujemy pojazdy

Cel główny zajęć:

Uczeń zna alfabet i tworzy proste słowa.

Od A do Z... czyli alfabet!

Cel główny zajęć:

Uczeń doskonaleni umiejętności liczenia (dodawania i odejmowania).

Potrafię już liczyć!

Cel ogólny zajęć:

Uczeń radzi sobie w sytuacjach życiowych, których pomyślne zakończenie wymaga dodawania lub odejmowania oraz odczytuje czas na zegarze.

Magia czasu i zegara

Cel ogólny zajęć:

Uczeń rozumie proces powstawania melodii.

Tworzymy muzykę elektroniczną

Cele ogólne lekcji:

Rozwijanie wyobraźni przestrzennej. Kształtowanie umiejętności rozpoznawania kształtów figur przestrzennych w otaczającej nas rzeczywistości.

Poznajemy bryły

Cel główny zajęć:

Uczeń zna części ciała człowieka i ich podstawowe funkcje.

Cel główny zajęć:

Przy użyciu aplikacji uczeń projektuje swoje wymarzone miasto.

Budujemy miasto

Cel główny zajęć:

Uczeń, przy pomocy aplikacji poznaje pojęcie AR - rozszerzonej rzeczywistości.

W poszukiwaniu skarbów

Cel ogólny zajęć:

Kształtowanie pozytywnych postaw wobec problemów oraz kreatywności, a także wzmacnianie motywacji do twórczego myślenia i działania.

Problem - rozwiąż go kreatywnie!

Cel główny zajęć: 

Uczeń poznaje podstawy programowania strukturalnego.

Myślenie algorytmiczne

              Cel główny zajęć:

Kształtowanie pozytywnych postaw wobec kreatywności oraz wzmacnianie motywacji do twórczego rozwiązywania problemów.

Odkrywamy kreatywność

Cel główny zajęć:

 Uczeń, poznaje świat żywiołów, rozwijając twórcze myślenie, dociekliwość i wyobraźnię; rozwija zdolności myślenia metaforycznego.

Łączymy żywioły

Cel główny zajęć:

Uczeń tworzy samodzielnie swój własny utwór muzyczny z wykorzystaniem samplera.

Muzyczne studio nagrań

Cel ogólny zajęć: 

Opanowanie wiadomości i rozwijanie umiejętności na temat ułamków zwykłych.

Ułamek - a co to takiego?

Cel główny zajęć: 

Uczeń poznaje wodę jako źródło życia i niezbędny element świata przyrody oraz doskonali logiczne myślenie, wykonując zadania w aplikacji.

Woda - źródło życia

Cel główny zajęć:

Przy użyciu aplikacji uczeń tworzy krótki film rysunkowy.

Cel główny zajęć:

Rozwijanie ciekawości poznawczej i wyobraźni oraz docenienie społecznego znaczenia twórczości i wynalazków.

Z wynalazkiem za pan brat

Cel główny zajęć:

Uczeń, przy użyciu aplikacji tworzy symetryczne wzory, artystyczne kolaże oraz trójwymiarowe graficzne kształty.

Tworzymy style i wzory

Cel główny zajęć:

Przy użyciu aplikacji uczeń samodzielnie tworzy planetę uwzględniając jej florę i faunę.

Formujemy nową planetę

Cel główny zajęć:

Uczeń, przy użyciu aplikacji wykonuje zróżnicowane obliczenia matematyczne samodzielnie i zespołowo.

Wybieramy króla matematyki

Cel ogólny zajęć:

Uczeń poznaje i doskonali wiedzę z zakresu figur geometrycznych.

Zabawy z geometrią płaską

Cel główny zajęć:

Pracując z aplikacjami uczeń rozwiązuje, zróżnicowane poziomem trudności, logiczne łamigłówki dotyczące zasad grawitacji.

Zmagania z grawitacją

Cel ogólny zajęć:

Uczeń rozumie proces powstawania melodii i tworzy samodzielnie swoje krótkie dzieła muzyczne.

Muzyczne inspiracje!

Super zajęcia i podejście do dzieci. Świetna nauka poprzez zabawę.

Basia Jopek

(Opinia w google)

Cennik

Lekcja Jednorazowa

11,9 PLN / osoba

Pakiet SEMESTR

10,9 PLN/osoba
płatne po lekcji

lub

PLN 49/ osoba
płatne z góry

Pakiet ROK

9,9 PLN/osoba
płatne po lekcji

lub

90 PLN / osoba
płatne z góry

0 PLN
Gdybyś sam chciał zakupić sprzęt dla swojej szkoły, to tyle potrzebujesz by kupić tylko JEDNEGO tableta dobrej jakości. Za 27 tabletów zapłacisz...
0 PLN
Tylko tyle miesięcznie potrzebujesz by skorzystać z profesjonalnej pomocy Pana Tableta
0
Tyle tabletów przywozimy na każdą lekcję, którą dla Ciebie poprowadzimy