OFERTA

Dla nauczyciela

Od 2011 r. działamy na rzecz uczynienia polskiej

edukacji ciekawą, inspirującą i wspierającą rozwój

dzieci. Wychodzi nam to całkiem dobrze!

Wspieramy działania wzmacniające umiejętność

koncentracji, aktywnego słuchania, a także działań

celowych, zgodnie z wyznaczonym poleceniem do

realizacji.

Pomagamy obniżyć stopień frustracji, poprzez

wprowadzenie lekcji z limitowaną i ukierunkowaną pracą

na tablecie.

Pokazaliśmy jak dotąd ponad 30 tysiącom uczniów

w ponad 200 szkołach, że nauka może być fascynująca.

1400 nauczycieli obsługuje dzięki nam program, po

zakończeniu projektu i ocenia go jako bez wątpienia

przydatny dydaktycznie.

Udostępniliśmy ponad 70 różnych aplikacji, dzięki którym

nauka stała się różnorodna i atrakcyjna dla dzieci oraz

samych nauczycieli.

Dysponujemy 200 tabletami z bezpiecznym

oprogramowaniem, które zapewniają efektywną naukę

z wykorzystaniem nowoczesnych technologii.

Projekt Pan Tablet to coś więcej niż wsparcie edukacji. To misja rozbudzenia na nowo w dzieciach fascynacji nauką, rozwojem i pokazania nauczycielom, że nowoczesne technologie wcale w tym nie przeszkadzają. Wręcz przeciwnie! Dobrze wykorzystane, stanowią bezcenne wsparcie – angażują, motywują i ułatwiają przyswajanie wiedzy.

NOWE MOŻLIWOŚCI

Stań się nauczycielem, którego potrzebują uczniowie!

Skorzystaj ze wsparcia, jakie oferuje projekt Pan

Tablet w ramach 10 zajęć

(a może i więcej, jeśli szkoła zechce współpracować z nami dłużej).

Korzystając z oferty dla nauczycieli, możesz liczyć na:

  • Naukę z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi, które wspierają (a nie zastępują) realizację podstawy programu nauczania.
  • Wsparcie w rozwiązywaniu problemów 
w nauczaniu, koncentracji i aktywnym słuchaniu poprzez wykorzystanie nowoczesnych narzędzi edukacyjnych.
  • Poprawienie efektywności pracy z dziećmi, dzięki zwiększeniu ich zaangażowania 
w lekcje i motywacji do zadawania pytań, 
a tym samym poszerzania wiedzy.
  • Monitorowanie postępów uczniów, dzięki testom kończącym każdą lekcję oraz raportom prezentującym stopień przyswojenia wiedzy i umiejętności czy występujących w grupie problemów 
i wyzwań (np. zaburzenia motoryki małej, wymagające wsparcia specjalisty).